Beca Departament de Cartera (Servicis Centrals de Caixa Popular)

Contrato en prácticas para titulados Paterna, (Valencia)
- Seguiment i tractament de remeses enviades pendents de liquidar.
- Formació en anticipo de factures, Confirming.
- Acompanyament a la Direcció de l'Àrea en tasques de control de riscos i evolució del negoci.
- Gravació ocasional de remeses físiques.
- Gestió documental de l'Àrea.

Data d'inici: Setembre de 2018.
Duració: 6 mesos.">
Descripción:
Amb més de 40 anys d'història, Caixa Popular és la principal entitat del sistema financer valencià.
Caixa Popular és una cooperativa de crèdit consolidada, fidel als valors del cooperativisme de treball associat que la distingeixen, que treballa cada dia per fer banca de proximitat. Es manté arrelada als pobles i barris on s'ubicava, aposta pel desenvolupament de les persones i està compromesa amb el seu entorn i la cultura valenciana.
Caixa Popular fa una banca diferent. Cooperativa, social i solidària. Que destaca per la gestió ètica i professional i per la seua solvència. Una cooperativa que creix i basa aquest creixement a seguir generant riquesa local, ocupacions estables i amb una sensibilitat social diferent d'altres entitats.

Si has finalitzat els teus estudis de Grau en ADE, Finances i comptabilitat, o postgrau, tens actitud d’aprenentatge continu, alta orientació al client, habilitats comunicatives, capacitat de treball en equip, atenció al detall, etc., tens l'oportunitat per gaudir d'aquesta Beca en Caixa Popular (una entitat financera diferent i social), en el nostre Departament de Cartera, desenvolupant les següents funcions:

- Seguiment i reclamació de remeses pendents de rebre d'oficines, control, gestió i envio de remeses a organisme de control (Banco Cooperativo Español -BCE-).
- Atenció a consultes i resolució d'incidències a Oficines.
- Gestió i resolució d'incidències amb organisme de control (Banco Cooperativo Español -BCE-).
- Activitats relacionades amb SEPA-Remeses Suport: Correcció de fitxers rebutjats.
-Tractament de "Suportes sense remesa".
- Seguiment i tractament de remeses enviades pendents de liquidar.
- Formació en anticipo de factures, Confirming.
- Acompanyament a la Direcció de l'Àrea en tasques de control de riscos i evolució del negoci.
- Gravació ocasional de remeses físiques.
- Gestió documental de l'Àrea.

Data d'inici: Setembre de 2018.
Duració: 6 mesos.
Amb més de 40 anys d'història, Caixa Popular és la principal entitat del sistema financer valencià.
Caixa Popular és una cooperativa de crèdit consolidada, fidel als valors del cooperativisme de treball associat que la distingeixen, que treballa cada dia per fer banca de proximitat. Es manté arrelada als pobles i barris on s'ubicava, aposta pel desenvolupament de les persones i està compromesa amb el seu entorn i la cultura valenciana.
Caixa Popular fa una banca diferent. Cooperativa, social i solidària. Que destaca per la gestió ètica i professional i per la seua solvència. Una cooperativa que creix i basa aquest creixement a seguir generant riquesa local, ocupacions estables i amb una sensibilitat social diferent d'altres entitats.

Si has finalitzat els teus estudis de Grau en ADE, Finances i comptabilitat, o postgrau, tens actitud d’aprenentatge continu, alta orientació al client, habilitats comunicatives, capacitat de treball en equip, atenció al detall, etc., tens l'oportunitat per gaudir d'aquesta Beca en Caixa Popular (una entitat financera diferent i social), en el nostre Departament de Cartera, desenvolupant les següents funcions:

- Seguiment i reclamació de remeses pendents de rebre d'oficines, control, gestió i envio de remeses a organisme de control (Banco Cooperativo Español -BCE-).
- Atenció a consultes i resolució d'incidències a Oficines.
- Gestió i resolució d'incidències amb organisme de control (Banco Cooperativo Español -BCE-).
- Activitats relacionades amb SEPA-Remeses Suport: Correcció de fitxers rebutjats.
-Tractament de "Suportes sense remesa".
- Seguiment i tractament de remeses enviades pendents de liquidar.
- Formació en anticipo de factures, Confirming.
- Acompanyament a la Direcció de l'Àrea en tasques de control de riscos i evolució del negoci.
- Gravació ocasional de remeses físiques.
- Gestió documental de l'Àrea.

Data d'inici: Setembre de 2018.
Duració: 6 mesos.
Requisitos:
Haver cursat la titulació en ADE, Finances i Comptabilitat, Màster o Postgrau.
Imprescindible Valencià i molt valorable Anglés (nivell B2).
Maneig paquet Office nivell usuari.
Valorable experiència prèvia en tasques administratives.
Informática: No indicado
Idiomas: No indicado
localidad: Paterna, Valencia, España
Jornada de trabajo: Horario de Mañanas
Contrato de trabajo: Contrato en prácticas para titulados
Remuneración: De 500 a 700 euros/mes
Más ofertas de: Caixa Popular
Buscar prácticas en: #finanzas #contabilidad #ADE #valencia