Pràctiques Caixa Popular, Oficina de Xàtiva (Estiu)

Contrato en prácticas para titulados Xàtiva, (Valencia)

Descripción:
Les funcions a desevolupar són:
• Atenció primària al client.
• Coneixement de productes i serveis financers
• Realització d’operacions bancàries bàsiques.
• Utilització del terminal financer
• Suport en tasques de telemàrqueting
• Gestió bàsica de Caixa: transferències, transaccions, domiciliacions, informació als clients…
• Coneixement del sistema financer general.
Les funcions a desevolupar són:
• Atenció primària al client.
• Coneixement de productes i serveis financers
• Realització d’operacions bancàries bàsiques.
• Utilització del terminal financer
• Suport en tasques de telemàrqueting
• Gestió bàsica de Caixa: transferències, transaccions, domiciliacions, informació als clients…
• Coneixement del sistema financer general.
Requisitos:
Tindre més del 50% dels crèdits superats del Grau (’ADE, Finances i comptabilitat, Economia, Dret o titulacions similars).
Actitud d’aprenentatge continu, alta orientació al client, habilitats comunicatives i amb capacitat de treball en equip.
Informática: No indicado
Idiomas: No indicado
localidad: Xàtiva, Valencia, España
Jornada de trabajo: Horario de Mañanas
Contrato de trabajo: Contrato en prácticas para titulados
Remuneración: De 300 a 500 euros/mes
Más ofertas de: Caixa Popular
Buscar prácticas en: #finanzas #economia #ADE #valencia